Vi arbejder alle ud fra vores grundlæggende værdier:

  • Gensidig respekt
  • Ligeværd
  • Rummelighed
  • Faglighed.
  • Vi arbejder med NLP, Recovery tanken og ADL træning i hverdagen.

For os, i vores hverdag, handler det om at man kan, eller øver sig i, at udvise respekt for sine medmennesker. Man skal have respekt for at vi alle er forskellige, og at vi alle er ligeværdige trods vores forskelligheder. At udvise gensidig respekt og ligeværd er et vigtigt omdrejningspunkt for at kunne indgå i et tæt samarbejde med andre mennesker, og der igennem arbejde på en tillidsfuld atmosfære i samarbejdet. Respekt og ligeværd handler også om at respektere hinanden trods forskellige kulturelle, sociale, fysiske og psykiske baggrunde.
Rummelighed hos Samsbo, handler om at rumme den enkelte borger, rumme menneskets forskelligheder, og de mange facetter i den enkeltes personlighed. På den måde kan vi bestræbe os på at blive gode rollemodeller for borgeren, og målet er at værdierne afspejler sig hos den enkelte.
Der er en høj grad af faglighed på Samsbo, vi skal have kendskab til pædagogiske teorier, diagnoser og hvad der kan ligge bag, og gerne så meget erfaring at vi sammen med borgerne, kan planlægge støttebehov og muligheder  i fællesskab.

Faglighed er også at kunne se det hele menneske, hvad der ligger bag en diagnose, hvad det er for en personlighed, hvilket ressourcer og kompetencer den enkelte besidder, så vi kan støtte til udvikling af den enkelte. Målet er jo at den enkelte skal udvikle sig sådan at behovet for støtte og professionel hjælp minimeres.


Vores grundlæggende tilgang til den enkelte beboer er at skabe en tillidsfuld relation, som skal være bærende for at vi kan skabe udvikling. At skabe en relation kan tage tid da den enkelte ofte har oplevet forskellige grader af svigt, mistillid m.m. Vi har meget fokus på at være gode rollemodeller og udvise en tillidsfuld, respektfuld og ligeværdig tilgang til hver enkel beboer. Det er vores erfaring at vores grundlæggende metoder, samt vores faglige og menneskelige værdier gør at vi har gode resultater med at skabe tillidsfulde relationer. 

 
Man skal så vidt muligt tage del i Almindelig Daglig Livsførelse, d.v.s. funktioner/træning, så som vedligeholdes af egen lejlighed, madlavning, indkøb mv. Såfremt man ikke har færdighederne eller det der psykisk kræves i de aktiviteter, vil der blive arbejdet på at udvikle disse.

Neuro Lingiustisk Progamering er med til at udvikle og styrke den enkeltes ressourcer, kompetencer og færdigheder og af den vej skabe mulighed for at ændre adfærden med tilhørende værdier og overbevisninger. NLP i vores hverdag, er mere en tilgang fra medarbejdernes side, end det er egentlig coaching for den enkelte borger.

De forandringer og den udvikling den enkelte ønsker, skaber vi rammerne for. Det gør vi for at støtte til styrkelsen af selvværd, udviklingen af færdigheder/kompetencer og evnen til at kunne begå sig i forhold deres psykiske udfordringer, beskæftigelse, familiært, socialt mm.  
Vi vurderer bla. metoden ud fra hvor trygge beboerne er, og deres udvikling generelt. Når mennesker er trygge og har tillid, er der mulighed for udvikling. Effekten er at de kan være trygge ved de regler og retningslinjer der er på tilbuddet og dermed også dem der er ude i samfundet, hvilket viser sig i deres daglige trivsel. Beboerne føler sig forstået og får mulighed for at finde ro i deres liv udfra deres levevilkår og ønsker.
NLP giver også medarbejderne et fagligt, positivt og motiverende afsæt i arbejdet.

Vi prioritere opfølgning til at vurdere om vi gør det rigtige i forhold til den enkelte, gennem bla. supervison og personalemøder for medarbejderne, og beboermøde for dem so er på stedet. Her drøftes og gennemgås hvad der er hændt siden sidst, og hvordan vi kan arbejde fremadrettet.
Her er også mulighed for at tage de gode erfaringer fra en oplevelse, med til den næste.

                                                                                                                                                              "Modstand er et udtryk for utilstrækkelig rapport"

                                                                                                                                                                   (gensidig anerkendelse på alle plan)        NLP forudsætning....

 

Hjemmesiden bruger cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge sitet accepterer du samtidig Samsbos cookie- og privatlivspolitik.
Ok