Botilbud

SAMSBO

- en vej frem

 

 

 

Citat K. E. Løgstrup:

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Det kan være meget lidt....

Men det kan også være fordærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte,

om den andens liv lykkes eller ej."

(Den etiske fordring, Gyldendal 1995 s 25) . )

Kontakt Leder Anette Sams tlf 22 71 60 41 mail:anettesams@outlook.com

Høvevej 63, 4550 Asnæs

Fundamentet i Samsbo handler at opbygge en tillidsfuld og bærende relation mellem medarbejder og beboer sådan at den enkelte kan udvikle sig positivt. Målet er at den enkelte på sigt kan bo under mindre indgribende foranstaltning.

Gennem mange års arbejde med psykisk sårbare/psykiatriske lidelser har vi erfaret, at medarbejdernes kompetencer og tillid til processen er det, der gør en forskel for den enkelte beboer. Derfor vægtes medarbejdernes faglige og personlige kompetencer højt, og at medarbejderne ønsker at udvikle og arbejde med mennesker i en positiv retning.

 

Samsbo, som er beliggende 3 km. fra Asnæs i Odsherred, er godkendt af Tilsynet Øst som døgndækket § 107 botilbud. Tilbuddet i Høve består af 6 pladser, da vi mener, at små enhender giver bedre grobund for udvikling. Man har som beboer egen lejlighed. Indefor er der et stort fællesområde med fælles køkken, spise- og opholdsstue. Udenfor er der lille urtehave, bålplads mm.

 

Samsbo modtager beboere fra 18 år og opefter. Vi har kompetencer til at rumme beboere med svære psykiatriske diagnoser samt psykiske og sociale udfordringer. På Samsbo kommer der ofte mennesker, som har svært ved at blive rummet i deres nuværende situation.

Vi arbejder målrettet med udvikling og tilstræber, at den enkelte indenfor en årrække kan bo med mindre indgribende foranstaltninger og med mindre støtte.

For os handler det om relationer, gensidig respekt, rummelighed, tillid, og tryghed, så den enkelte kan leve det liv han/hun ønsker sig og drømmer om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsbos grundlæggende værdier er:

 

Gensidig respekt

Ligeværd

Rummelighed

Faglighed

 

Se mere på www. tilbudsportalen.dk